© TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ
Địa chỉ: Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội
Điện thoại: 043.3861763 - Fax: 043.3861693